FokusFamilie ved Anja Sigvard Nielsen, tilbyder rådgivning til alle forældre eller fagpersoner som har brug for en snak for at få inspiration til samværet med de signalstærke børn. 

 

Der kan være mange årsager til at kontakte mig og alle er lige gode. 

 

 • Mangler du ideer til et godt samarbejde med skolen eller institutionen?

 • Har du brug for at jeg er med til et møde, hvor jeg kommer med viden om de signalstærke børn?

 • Måske er der et barn der har meget svært ved at være i skolen og der er brug for inspiration til at lette barnets skolegang

 • Synes du det er svært at vurdere om dit barn er signalstærkt eller noget helt andet. Jeg kan ikke diagnosticere dit barn, men jeg kan lytte til din fortælling og give dig råd til at komme videre, hvis jeg tænker der kan være brug for det 

 • Måske har du brug for ideer til at få parforholdet til at fungere selvom familien har fået et signalstærkt barn

 • Rådgivning omkring søvnproblemer

 • Problemer med at stå i feltet mellem egne og fagpersoners meninger

 • Mangler du en at tale med om alle de tanker der rører sig når dit barn ikke er som de fleste? 

 • Har du brug for sparring i forhold til indkøring i vuggestue?

 • Er du pædagog eller skolelærer kan jeg komme med forslag til opmærksomhedsområder eller muligheder for at rumme det signalstærke barn eller støtte det i de sociale relationer

 • Er du socialrådgiver kan jeg være sparringspartner, hvis du tænker at en familie har et signalstærkt barn

 

 

 

Se mere under fanen: 'Familie - Rådgivning'

Rådgivning for forældre til signalstærke

Jeg hedder Anja Sigvard Nielsen og er mor til tre sensitive børn. De to er tillige højt begavede og signalstærke.

 

Jeg er blandt andet uddannet socialrådgiver og systemisk familiekonsulent og har gennem de sidste mange år specialiseret mig i sensitive, højt begavede og signalstærke børn (i USA kaldet high need).

 

Gennem mit frivillige arbejde og projektarbejde har jeg deltaget i kurser og uddannelser der understøtter anerkendende og lyttende tilgang til børn (og forældre), samt rådgivet forældre og fagpersoner indenfor samspil, læring, vanskelige familiesituationer og undervisningsdifferentiering. 

 

Jeg arbejder efter en opfattelse af at aktiv lytning og anerkendende tilgang er den bedste måde at møde både børn og voksne på.

 

Under 'Viden - artikler' kan du læse mere om hvad aktiv lytning og det anerkendende betyder for mig.

 

Mit CV 

 

Jeg tilbyder i øjeblikket kun telefonrådgivning søndage mellem 12 og 16. 

Og personlig rådgivning i  mine lokaler i Holeby.