Foredrag om Signalstærke og Intense Børn
 

Har du et barn der klatrer på alt? Et barn som har svært ved at vente på sin tur eller som kan blive lidt for voldsom til tider? Et barn som hurtigt bliver frustreret og viser dette meget tydeligt, eller et barn som er svært at putte og som måske vågner mange gange hver nat? Er dit barn meget følsomt og vågner ved den mindste lyd eller har brug for megen hjælp til at finde ro i kroppen?

Så kan dit barn kan være signalstærkt! Signalstærke børn er sunde og raske børn med lidt mere krudt bagi og lidt større følsomhed end de fleste.

 

Nogle børn er mere pågående, frembrusende, aktive, snakkende, hoppende og diskuterende end andre. Det er jo dejlige egenskaber at have, når de ikke lige bliver for meget.

Ofte er de selvsamme børn også stædige, voldsomme og dominerende over for andre og de får flere fortvivlelsesanfald end de fleste. Det er de børn som kaster sig på gulvet i supermarkedet, som nægter at have sele på i bilen og som især sidst på dagen er irritable og vrede.

Forældre til disse børn er ofte meget usikre på om de gør noget galt eller om der er noget i vejen med deres barn. Nogle gange oplever dagplejen, vuggestuen eller skolen ikke barnets reaktioner, fordi barnet først reagerer når det kommer hjem. Dette kan give forældrene en endnu større oplevelse af at det er dem selv der gør noget forkert.

 

Det er ganske svært at være forælder til et viljestærkt barn. Ofte føler forældrene sig meget alene med udfordringerne, og er i tvivl om de burde være strengere over for barnet. Dertil kommer alle bekymringerne om hvorvidt barnet kan fejle noget.

 

Signalstærke børn er børn som desværre ofte oplever megen skæld-ud og mange irettesættelse, fordi de kan være svære at rumme både hjemme og i institutionen. Uheldigvis kan nogle af disse børn komme til at tro at de er ’dårlige’ børn, som ikke kan finde ud af at ’høre efter’ og dette kan give yderligere konflikter.

 

Da signalstærke børn ofte er meget sensitive vil der være en del snak om sensitive børn generelt.

Kom og høre mere om hvordan man kan møde de signalstærke børn, så deres selvværd bibeholdes, så dagligdagen kan blive nemmere og også om hvordan man i fællesskab med dagplejen kan finde metoder til at mindske uro i kroppen eller fortvivlelsesanfald.

Uanset om dit barn er signalstærk eller ’bare’ er fuld af viljestyrke og energi, så er der råd at hente ved dette foredrag. Jeg tager udgangspunkt i en lyttende og anerkendende tilgang fordi jeg tror på at børn med stærkt selvværd er bedre til at ’øve’ sig i mere konstruktive måder at reagere på, men også fordi jeg mener at forudsætningen for et godt samspil begynder med følelsen af at være elsket og afholdt.

Målgruppen er forældre til børn i alderen 0 til 15 år.

 

Emner som berøres ved dette foredrag med udgangspunkt i de Signalstærke Børn:

 • -Særligt sensitive Børn

 • -At skabe et godt selvværd

 • -Alternativer til skæld-ud og mange ’nej’-er i løbet af dagen

 • -At rumme børn, som skiller sig ud

 • -Forældre-barn samspil

 • -At berolige et opkørt og uroligt barn

 • -Børn som slår, bider eller skubber

 • -Hvorfor nogle børn er mere viljestærke end andre – herunder Signalstærke og særligt sensitive børn

 • -Hvordan det føles at være forælder til et barn der skiller sig ud

 • -Metoder til at rumme vrede og gråd

 • -Anerkendende og lyttende forældretilgang, så dit barn får et godt selvværd

 • -Metoder til at få færre fortvivlelsesanfald i dagligdagen

 • -Børns ønske om at samarbejde med de voksne og hvorfor det nogle gange går skævt

 • -Ideer til at lære børnene at reagere mere konstruktivt

 • -Søvnproblematikker

 • -Samarbejde med institution/skole

 

Om mig:

Jeg er uddannet socialrådgiver og familiekonsulent.

Jeg har selv tre særligt sensitive børn, hvoraf de to er meget tydelige når noget går dem på. Jeg har rådgivet familier med aktive, stærke børn i adskillige år. Jeg håber med dette foredrag at sætte fokus på børns ret til at være dem de født til at være, og på forældres mulighed for at støtte børnene bedst muligt uden at det går ud over barnets selvværd.

Vel mødt