Systemisk Teori og Anerkendende Metode

 

Et menneske som mødes med en positiv og anerkendende kommunikationsform føler sig mødt, forstået og accepteret. Når du føler dig positivt mødt sker der to ting:

 

 • Du bliver værdifuld. Du bliver overbevidst om at du er noget værd i andres øjne, og dermed at du har en værdi som menneske.

 • Du bliver mere modig og tillidsfuld. Du bliver gladere og mere tillidsfuld, fordi du føler dig værdifuld, og dermed føler du dig stærkere, i kontrol over dit eget liv, og du bliver modigere fordi du ved at du er afholdt, selvom du måske laver en fejl.

 

Et menneske der føler sig stærk og i kontrol over eget liv, er i stand til at beslutte at ændre sit liv. Det betyder at et barn som slår, når han bliver vred vil kunne beslutte at han vil øve sig i at stoppe, for han oplever at han selv har en rolle i sit eget liv, og en forælder, som synes livet er svært kan beslutte at ændre på det, mentalt eller fysisk, fordi overskudet og modet bliver større.  

 

Anerkendende metode giver:

 

 • Værdi som menneske

 • Styrket selvværd

 • Følelse af at være værdifuld for andre mennesker

 • Fællesskabsfølelse

 • Oplevelse af at livet giver mening

 • Styrket mod

 • Følelse af kontrol

 • Åbenhed

 • Styrket empati og indlevelsesevne

 

 

 

Hvorfor  FokusFamilie?

Jeg vægter systemisk, anerkendende metode meget højt, og bruger alle redskaber fra den systemiske teori i behandling og rådgivning. Herunder narrativ og løsningsfokuseret metode.

Når det er nødvendigt bruger jeg også kognitive metoder. 

 

   

Jeg har indgående erfaring indenfor flere områder. Herunder: 

 

 • Viljestærke og udadreagerende børn

 • Forældre med psykisk sygdom

 • Bogstavbørn

 • Depressive og angste børn og unge

 • Nomadefamilier

 • Familieklasser

 • Sensitive børn

 • Højt begavede børn

 • Plejefamilier

 • Voksne plejebørn